Catatan Kecil


1. Ada tiga hal yang sangat berarti yang kita miliki:

# Waktu (walaupun sering menipu)

# Keberanian (walaupun mesti berpura-pura tak peduli dengan resikonya)

# Mimpi (walaupun mesti melawan arus untuk merealisasikannya) Ketika waktu mulai mengakali, maka keberanian akan mencari tahu apa dibalik tipu muslihatnya.

Dan, mimpi adalah dorongan dari dalam diri sendiri saat waktu menipu dan kenyataan terasa getir. Tapi, bukankah waktu selalu berpihak pada sang pemimpi yang berani?

2. Ål Jùñäid berkata: Empat hal yang menaikkan seseorang ketingkatan yang tertinggi, walaupun amal dan ilmunya sedikit,

( √ ) Lemah lembut hatinya,

( √ ) Merendah diri / tawadlû

( √ ) Kedermawanan

( √ ) Budi pekerti yang luhur (akhlaqul kharimah), dan budi pekerti yang luhur inilah kesempurnaan iman